Külaskäik Soome sõprade juurde

Käisime külas meie Soome sõpradel – üliõpilasoraganisatsioon SiMiLi-l. Neil täitus 69. tegutsemisaasta. 1. aprill 2022.