KORPORATSIOON TEHNOLA

Vennaskond aastast 1921

Külalisõhtud

Selle semestri külalisõhtud:

Külalisõhtu annab väga hea võimaluse tutvuda Tehnola liikmetega ja meie organisatsiooni siseeluga ning kuulata tehnoluste lugusid sellest, mida kõike meil siin tehakse. Külalisõhtul võib kohata ka Tehnola sõpru ja liikmeid teistest organisatsioonidest. Oodatud on kõik eestimeelsed ja eestikeelsed meessoost tudengid ja samuti kõrgkooli juba lõpetanud endised tudengid. Kaasa võib võtta sõbrad, kursusekaaslased, vennad ja isegi sugulased. Tulge uudistama põnevat ja teistsugust maailma!

Külalistele on üritus tasuta ning ei kohusta millekski. Riietus võiks olla viisakas - nagu läheks pruudiga kohtingule!

Mis asi on korporatsioon?

Korporatsioon on akadeemiline organisatsioon, mille liikmeid kutsutakse korporantideks. Tunnusteks on värvilindid ja tekkel. Igal korporatsioonil on oma värvid, mida hoitakse ja esindatakse väärikalt. Korporatsioon koondab ülikoolides ja kõrgkoolides õppivaid tudengeid, et panna neid koos tegutsema ühiste eesmärkide nimel Eesti riigi hüvanguks.

Liikmeks astutakse üldiselt kõrgkoolis õppimise ajal ja liikmeks jäädakse terveks eluks. Liikmeskonna moodustavad noorliikmed ehk rebased, kes õpivad kodukorda, korporatsiooni toimimist ja seltskonnas käitumist. Tegevliikmed on liikmed, kes hoiavad organisatsiooni tegevuses läbi ühise elu ja ürituste korraldamise. Vilistlased, kes on kõrgkooli lõpetanud, toetavad nõu ja jõuga rebaseid ja tegevliikmeid nende tegemistes. Kokku moodustatakse ühtne ja sõbralik akadeemiline perekond.

tegevuse eesmärgid

Korporatsioon Tehnola tegevuse eesmärgiks on luua ühise korralduse alusel vennalik ühendus oma liikmete vahel ja aidata kaasa Eesti rahvuskultuuri, majanduse ja tehnika arendamisele. Selleks korp! Tehnola arendab oma liikmeid vaimselt ja füüsiliselt ning kujundab neis akadeemilisi kombeid, distsipliini ja suhtlemisoskust eesmärgiga kasvatada oma liikmeist tublisid ja ausaid eesti mehi, kes on kasulikud oma riigile ja rahvale.

Miks olla tehnolus?

Mida on Tehnolal pakkuda? Võimalusi on mitmekülgselt palju!

Tehnolas moodustab toetav ja abistav sõpruskond mitmekesise liikmeskonna erinevatelt elualadelt üle Eesti, ühendades meid ühiste eesmärkide poole. Organisatsioonis avaneb võimalus arendada sotsiaalseid oskusi ning panustada meeskonnatöösse nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool. Elementaarne viisakus, korrektsus ja oskus käituda erinevates olukordades on teemad, millele pöörame suurt tähelepanu.

Paljudel meie liikmetel on põnevaid hobisid nii spordi-, kultuuri-, kunsti- kui ka militaarvaldkonnas. Kaitseliit oli populaarne juba esimese vabariigi ajal ning ka tänapäeval pole seda unustatud. Keeruline olukord maailmas on paljudel suurendanud soovi kodumaad kaitsta. Spordil on meie kogukonnas oluline roll - eriti populaarsed on saalihoki, discgolf ja võrkpall. Viimastel aastatel on järjest enam panustatud heategevuslikku teateujumisse.

Igal liikmel on võimalik valida mõni mitmetest ametikohtadest, et edendada Tehnola elu ja sellega arendada ka iseend. Näiteks saab olla majaisa, kes vastutab meie konvendi korrashoiu eest; kirjatoimetaja, kelle ülesandeks on kirjavahetus teiste organisatsioonide ja inimestega või olla Tehnola esimees, kes organiseerib ja juhib kogu meeskonda. Huvitavaid ameteid on mitmeid. Erinevaid üritusi, kus osaleda, on ääretult palju ja mitmetest neist saab osa võtta koos sõprade, elukaaslase või koguni terve perega.

Kes soovib aktiivset ja mitmekesist tudengielu, siis selleks on võimalusi küllaga. Tule ja saa osa Tehnolast!

Loe edasi

Ajalugu

Kõik sai alguse sellest, kui 12-liikmeline sõpruskond, kes Vabadussõja järgselt tahtsid rahvuslikus ülesehitustöös kaasa lüüa, hakkas endale organiseerumisvormi otsima.

Otsustati korporatiivse vormi kasuks ning Tehnola ajalugu algabki aastal 1921, kui 23. oktoobril kinnitati Tallinna Tehnikumi juhatuse poolt korp! Tehnola põhikiri.

Korporatsiooni nimeks otsustati võtta Tehnola, kuna see oli asutatud peamiselt tehnikaüliõpilaste poolt. Värvideks valiti must-roheline-valge, tähendusega kohusetruudus, noorus ja lakkamatu püüe edu poole. Korporatsiooni püüti rajada vabana kõiksugu võõrastest kommetest, mistõttu sai nii kodukord kui ka sõnavara eestipärane.

Loe edasi

 

Kontakt

Korporatsioon Tehnola
Uus 28/2-14
Tallinn 10111
Eesti
juhatus@tehnola.ee
+372 5301 4380 (senior)

Sissepääs meie ruumidesse on Aia tänavalt.

Vaata täpsemat kohale jõudmise juhendit siit!