Avaleht

Tegevuse eesmärgid

Korporatsioon Tehnola tegevuse eesmärgid on luua ühise korralduse alusel vennalik ühendus oma liikmete vahel ja aidata kaasa Eesti rahvuskultuuri, majanduse ja tehnika arendamisele. Selleks korp! Tehnola arendab oma liikmeid vaimselt, füüsiliselt ning kujundab neis akadeemilisi kombeid, distsipliini ja suhtlemisoskust eesmärgiga kasvatada oma liikmeist tublisid ja ausaid eesti mehi, kes on kasulikud oma riigile ja rahvale.

Miks olla tehnolus?

Külaline võib kindlasti mõelda, et mida üldse tähendab olla ühe korporatsiooni liige. Mitmed meie liikmed on kirja pannud oma mõtted sellel teemal ja neid mõtteid lugedes saab ehk aimu, mida annab pikas perspektiivis Tehnola liikmeks olemine just Sulle.
Loe edasi ->

Ajalugu

Kõik sai alguse sellest, kui 12-liikmeline sõpruskond, kes Vabadussõja järgselt tahtsid rahvuslikus ülesehitustöös kaasa lüüa, hakkas endale organiseerumisvormi otsima. Otsustati korporatiivse vormi kasuks ning Tehnola ajalugu algabki aastal 1921, kui 23. oktoobril kinnitati Tallinna Tehnikumi juhatuse poolt korp! Tehnola põhikiri. Korporatsiooni nimeks otsustati võtta Tehnola, kuna see oli asutatud peamiselt tehnikaüliõpilaste poolt. Värvideks valiti must-roheline-valge, tähendusega kohusetruudus, noorus ja lakkamatu püüe edu poole. Korporatsiooni püüti rajada vabana kõiksugu võõrastest kommetest, mistõttu sai nii kodukord kui ka sõnavara eestipärane.
Loe edasi ->